Bahasa : malay | english

  • 173

  • 173

  • 173

  • 173

ARAHAN KEPADA PESERTA

Lanjutan Tarikh Akhir Penyerahan Abstrak                    30 September 2018                                    
Notis Penerimaan Abstrak  14 Oktober 2018


Peserta dikehendaki menghantar Abstrak yang lengkap 2-3 muka surat (termasuk tajuk,nama,alamat,katakunci,pengenalan,kaedah dan bahan,hasil eksperimen dan rujukan) bagi tujuan penyampaian secara oral mahupun poster. Arahan teks adalah seperti berikut:

Font : Times New Roman 
Font size : 10
Spacing : Single spaced 
*Sila rujuk template di bawah

Kemaskini Terakhir : Thu, 27 Sep 2018 (niknorasma)