Languages : malay | english

  • 173

JAWATANKUASA

Penaung

:

Prof. Datin Paduka Dato’ Dr. Aini Ideris

Naib Canselor

Universiti Putra Malaysia

:

Ketua Pengarah

Dewan Bahasa dan Pustaka

Penasihat  

:

Profesor Dr. Aida Suraya Md Yunus

Dekan

Fakulti Pengajian Pendidikan

Universiti Putra Malaysia

:

Prof Arndt Graf

Dekan,

Dept. of Southeast Asian Studies,

Goethe-University of Frankfurt Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt, Germany.

:

Dr. Agussani, M.AP

Rektor

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

:

Tuan Haji Kamarulizham Hazizi

Pengarah

Institut Pendidikan Kampus Ipoh

:

Prof. Madya Dr Ismi Arif Ismail,

Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Siswazah)

Fakulti Pengajian Pendidikan, UPM

Pengerusi                        

:

Prof. Madya Dr. Abdul Rasid Jamian

Ketua Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan,

Fakulti Pengajian Pendidikan, UPM

Pengerusi Bersama

:

Dr. Arifin Gultom, SH. M. Hum

Wakil Rektor,

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

:

Dr. Yahya Osman

Timbalan Pengarah

Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh

Timbalan Pengerusi

:

Dr. Shamsudin Othman,

Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan,

Fakulti Pengajian Pendidikan UPM

:

Dr. Syaiful Bahri, M.AP

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

:

En. Shamsudin bin Abu Bakar

Jabatan Pengajian Melayu,

Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh

Setiausaha

:

Dr. Marzni Mohamed Mokhtar

Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan,

Fakulti Pengajian Pendidikan UPM

Penolong Setiausaha

:

Cik Halimah Jamil

Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan,

Fakulti Pengajian Pendidikan UPM

:

Pn. Nor Azlita Rahim

Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan,

Fakulti Pengajian Pendidikan UPM

Bendahari

:

Tuan Haji Mohd Pauzi Abdul Karim,

Ketua Penolong Pendaftar,

Fakulti Pengajian Pendidikan, UPM

Penolong Bendahari

:

Dr. Azhar Md Sabil

Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan

Fakulti Pengajian Pendidikan UPM

Urus Setia

:

Dr. Rozita @ Radhiah Said

:

Dr. Abu Bakar Mohamed Razali

:

Datin Rosnani Jusoh

:

En. Muhammad Zarif Hassan @ Zulkifli

:

Pn. Suhayu Abd Talib

:

En. Khairulanuar Ismail

:

Encik Shamsudin Abu Bakar

:

En. Gunawan, S.Pdl, M.TH

:

Dr. Erlangga

JK Promosi, Siar Raya dan Seranta

:

Encik Khairulanuar Ismail (Koordinator)

:

Cik Nurul Ain Ismail

:

Dr. Mohd Hazwan Mohd Puad

:

Dr. Elfrianto, M.Pd

:

Pn. Dayang Mardini Awang Jemat

:

Pn. Nolida Mohd

:

Tn. Hj. Abdul Rani Hassan

JK Penilaian Penyuntingan,    Penerbitan dan   Pelaporan Kertas Kerja 

:

Dr. Rozita @ Radhiah Said (Koordinator)

:

En. Muhammad Zarif Hassan @ Zulkifli

:

Dr. Abdul Hadi Mat Dawi

:

Dr. Hajah Fatimah Ibrahim

:

Cik Halimah Jamil

:

Cik Azah Halimah Ramli

:

Pn. Baizura Baharim

:

Pn. Ruzanita Sarman

:

Pn. Rozita Haji Omar

JK Tajaan                        

:

Datin Rosnani Jusoh (Koordinator)

:

Dr. Mohd Anuar Abdullah

:

Pn. Norlela Ahmad

:

En. Mohd Zikri Ihsan Mohamad Zabhi

JK Protokol dan Sambutan Majlis

:

En Zainal Arif Mat (Koordinator)

:

Dr. Dewi Kesuma Nasution

:

Pn. Fadzilah Md Zain

:

Puan Suliana Wan Chik

JK Jamuan, Kebersihan, Keselamatan dan   Kebajikan

:

Pn. Nor Azizah Othman (Koordinator)

:

Dr. Hasnah Awang

:

Dr. Abu Bakar Mohamed Razali

:

Dr. Haji Mohd Razak Mohd Nordin

:

En. Andrew Anak Emparan

:

Dr. Nora’azian Nahar

:

Puan Nor' Azah A. Aziz

JK Cenderamata dan Sijil  

:

Pn. Suhayu Abd Talib (Koordinator)

:

Pn. Noor Hidayah Ismail

:

Pn Zarien Nurlieyana Aminuddin

:

Dr. Hasnah Awang

JK Buku Program dan Teks Ucapan

:

Cik Nurul Ain Ismail (Koordinator)

:

Dr. Mhd. Isman, M.Hum

:

Dr. Ruslan Abdullah

:

Pn. Musrifah Sarjoni

:

Pn. Idah Mastura Zakaria

:

Pn. Noorzailiza Zainal Abidin

JK Persiapan Tempat Bilik Pembentangan Selari dan Peralatan

:

Dr. Azhar Md. Sabil (Koordinator)

:

Dr. Azni Yahya

:

En. Muhammad Zarif Hassan @ Zulkifli

:

En. Asbullah Sidek

JK Rakaman Fotografi dan Dokumentasi

:

En. Osman Muhammad (Koordinator)

:

En. Andrew Anak Emparan

JK Pengangkutan dan Penginapan

:

Datin Rosnani Jusoh (Koordinator)

:

Pn. Nor Azizah Othman

:

Puan Hajah Norehan Muhamad

JK Resolusi

:

Dr. Rozita@ Radhiah Said (Koordinator)

:

Dr. Shamsudin Othman

:

Cik Halimah Jamil

 


Latest Update : Mon, 10 Dec 2018 (hazwan)